Насиље нема оправдање

  • Штампа

У оквиру пројекта Театром против табуа, за ученике првог и другог разреда Техничке школе,  Центар за развој неформалног образовња грађана уз подршку делегације ЕУ у Републици Србији и Популациони фонд Уједињених нација,  организовао је 30. јануара представу ,,Насиље нема оправдање“. Након представе, за ученике је организована и дискусија о насиљу са стручним лицима, са циљем едуковања о превенцији овог великог проблема данашњице.