Бесплатан интернет у нашој школи

  • Штампа

У петак, 27.марта екипа фирме NT-WiFi из Београда инсталирала је уређаје за бесплатан интернет у нашој школи. Свесни да интернет игра важну улогу у школству 21.века, увођење бесплатног WiFi  система у школи ће ученицима омогућити ефикасније и квалитетније школовање.

Иначе, наша школа је августа 2014.године добила пројекат ,,Развој информатичке инфраструктуре у школама у Србији′′. Он се ослања на смернице за унапређивање улоге информационо-комуникационих технологија у образовању, Националног просветног савета Републике Србије из 2013.године.
Реализација овог дела пројекта подразумевала је постављање бежичне приступне тачке на постојећу ADSL линију чиме је школа добила покривеност бежичним интернетом.