Семинар за наставнике

  • Штампа

Семинар за наставнике Инквајери метод у реализацији наставних садржаја одржан је 6. јуна У Техничкој школи. Реализатори, проф. др Стеван Јокић, научни саветник у Институту за нуклеарне науке ВИНЧА и Љиљана Јокић, професор физике, упознали су наставнике са Инквајери(IBSE) методом и представили им потребне и довољне услове за реализацију научног описмењавања сваког ученика.

Посебна пажња посвећена је одржавању експерименталног приступа научном образовању у коме се одговор на постављене хипотезе добија заједничким радом ученика и наставника. Семинар је у  групи компетенцијa K2, приоритет 2.