Предавање о родној равноправности

  • Штампа

У среду, 9.марта, у Техничкој школи ученици  одељења  I1, II2, II3, II4, II5, III3 имали су прилику да учествју у радионици о  родној равноправности. Предавач Соња Тошић упознала је учеснике са основним начелима  и дала одговор на питање зашто је она важна. Посебна пажња посвећена је праведности и једнакости, а ученици су различитим активностима у радиноници сазнали о важности подједнаке заступљености и учешћа оба пола у различитим контекстима.

Иначе, начело родне равноправности и недискриминације је једно од темељних начела људских права. Ипак, родна неравноправност је још увек врло присутна у огромној већини видова друштвеног живота. Родна равноправност, односно недискриминација на основу пола и рода представља пре свега основно људско право. Жене и мушкарци имају право да живе достојанствен живот.