РЕВИЗИЈА ПЛАНА ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА

  • Штампа

 

     Министарство просвете Републике Србије у циљу реформе образовања ученика трећег степена а под покровитељством Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH именовало је радну групу која је у периоду од 29.11.2016 до 13.01.2017. израдила предлог стандарда квалификације и наставног плана и програма образовног профила ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА. Групу је предводила Гордана Мијатовић, помоћник директора ЗУОВ-а (Завод за унапређивање образовања и васпитања) а на предлог заједнице електротехничких школа Србије радну групу су сачињавали:

1)      Драган Товаришић – ТШ Суботица,

2)      Града Манојловић – ТШ "15 Maj" Прокупље,

3)      Мирјан Игњатовић – ТШ Пирот,

4)      Бобан Илић - ЕТШ “Никола Тесла” Ниш,

5)      Данко Андријанић – Прва ТШ Крагујевац.

 

    

      Након четири радна састанка одржаних у Београду и Нишу, радна група је завршила нацрте по следећим тачкама:

-          Усклађивање компетенције стандарда у школски план и програм;

-          Развој исхода и садржаја програма за стручне предмете у складу са планом и програмом;

-          Развој листе изборних предмета;

-          Предлог услова који се тичу школске спреме;

-          Предлог инструмената и опреме;

-          Предлог обавезних уџбеника.

     Очекује се потврда Министарства просвете а према очекивању надлежних уз сарадњу коалиционих партнера, наредне године би овај профил ишао у дуалном образовању (два дана наставе у школи и три дана практичне наставе у предузећу). Очекујемо да ће ова новина привући заинтересоване ученике и подићи ниво образовања и њихову припремљеност за радне задатке.