Обука запослених у средњим школама за примену општих стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета

  • Штампа

У уторак, 7. марта 2017. у Техничкој школи наставницима српског језика, математике, историје, географије, биологије, физике, хемије, енглеског и руског језика одржано је уводно предавање о обуци запослених у средњим школама за примену општих стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета. Координатор обуке Снежана Станојевић  упознала је наставнике са циљевима обуке: пружање подршке запосленима у образовању примени стандарда постигнућа , упознавање запослених у образовању са концептом, садржајем, настанком и улогом стандарда постигнућа ученика у образовном систему , упознавање запослених у образовању са улогом стандарда у наставној пракси.  

                                                                                                                                                                     

Иначе, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је током новембра и децембра 2016. године реализовао први циклус Обуке запослених у средњим школама за примену општих стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета за наставнике који предају у гимназијама.

                              

Циклус обуке планиран је за наставнике општеобразовних предмета који предају у стручним школама. Због великог броја наставника у овим школама и ограничених капацитета обуке у погледу броја учесника, током 2017. године биће реализована обука за наставнике из половине од 372 стручне школе у Србији, док ће за остале наставнике обука бити реализована 2018. године.