Семинар о насиљу у васпитно-образовним установама

  • Штампа

У суботу 24.фебруара и недељу 25.фебруара 2018. реализован је семинар под називом ,,Планирање, превенција и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у васпитно-образовним установама". Семинару је присуствовало 60 наставника Техничке школе. Ова обука налази се под каталошким бројем 65, наставницима доноси 8 бодова и спада у К3 компетенције (подршка развоју личности ученика), приоритет 4. Реализатор је Регионални центар за професионални развој запослених у просвети Ниш.

            

Општи циљеви семинара: јачање компетенција Тима за заштиту деце и ученика од насиља, у домену превентивног деловања и реаговања у ситуацијама насиља.

Специфични циљеви семинара су: упознавање са полазним основама за планирање превенције – законска регулатива и могући извори података (база података о евидентираним случајевима насиља и ризичним местима, резултати спољашњег вредновања и самовредновања, упитник „Безбедност школског окружења“, специфичности установе; унапређивање квалитета самовредновања кроз идентификовање могућих дескриптора за оне индикаторе у оквиру стандарда 5.3. (за школе-„Школа је безбедна средина за све“); унапређивање методологије за израду Годишњег плана превенције насиља; повећање осетљивости за предикцију могућих последица услед пропуштања корака у процедури и неблаговременог реаговања кад се насиље догоди.

        

 

Специфични циљеви семинара су: упознавање са полазним основама за планирање превенције – законска регулатива и могући извори података (база података о евидентираним случајевима насиља и ризичним местима, резултати спољашњег вредновања и самовредновања, упитник „Безбедност школског окружења“, специфичности установе; унапређивање квалитета самовредновања кроз идентификовање могућих дескриптора за оне индикаторе у оквиру стандарда 5.3. (за школе-„Школа је безбедна средина за све“); унапређивање методологије за израду Годишњег плана превенције насиља; повећање осетљивости за предикцију могућих последица услед пропуштања корака у процедури и неблаговременог реаговања кад се насиље догоди.

                          

Теме програма су биле: полазна тачка; самовредновање квалитета безбедности у школи; база података, оквир за израду плана превенције; модел годишњег планирања; реаговање кад се деси насиље.

Реализатори семинара: Јасмина Гејо, саветник на радном месту за развојно планирање и координатор за превенцију насиља, Школска управа, Ниш; Милена Младеновић, проф. разредне наставе, ОШ „Учитељ Таса“, Ниш; Младен Јовановић, наставник информатике и рачунарства, ОШ „Свети Сава", Ниш.

Фотографије О В Д Е