Јавна набавка

  • Штампа

ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

  

ЗА НАБАВКУ ЛОЖ УЉА ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2020,/2021. ГОД

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


 

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019./2020. ГОДИНУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 


 

ЛОЖ УЉЕ ЗА СЕЗОНУ 2019/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 


 

Набавка добара - електрична енергија 2019.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 


 

ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ СУТЕРЕНСКИХ ПРОСТОРИЈА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 


 

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. ГОДИНУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


 

 

ЛОЖ УЉЕ ЗА СЕЗОНУ 2018/19 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 


  

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017./2018. ГОДИНУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


 

ЛОЖ УЉЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


 

САНАЦИЈА КРОВА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


 

Набавка добара - електрична енергија.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 


 

Набавка добара - лож уље за грејну сезону 2016./2017.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 


 

ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

Набавка добара - електрична енергија

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 


 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЗАМЕНУ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЗАМЕНУ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ


 

План јавних набавки за 2016. годину

Правилник јавне набавке


 

Набавка добара - лож уља за грејну сезону 2015/2016

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


 

JАВНИ ПОЗИВ за подношење понуде за замену фасадне столарије Техничке школе „15.мај“

Место извођења радова: Ратка Павловића 194, 18400 Прокупље

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Питање и одговор

 


 

JАВНИ ПОЗИВ за подношење понуде за молерско - фарбарскe радовe учионица Техничке школе „15.мај“

Место извођења радова: Ратка Павловића 194, 18400 Прокупље

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 


 

Набавка клупа и столица

 

 Јавни позив за набавку клупа и столица

 

Набавка електричне енергије и конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација