Техничар друмског саобраћаја

 • Штампа

Листа стручних и опште образовних предмета по годинама

 

 

Ово занимање обухвата широк спектар послова из области саобраћаја.

Циљ смера јесте : организација превоза путника и робе, регулисање и безбедност у друмском саобраћају, стационарни саобраћај, одржавање возила, познавање моторних возила, решавање проблема у саобраћају, чиниоци у области саобраћајне психологије као превенција од удеса итд.

Техничар друмског саобраћаја бави се:

 • организацијом послова у путничком, теретном и индустријском саобраћају
 • пословима диспечера у друмском саобраћају
 • организација послова ремонта возила
 • организација послова на бензијским станицама
 • учешће у пројектовању путева и улица
 • учешће у изради реда вожње и пројектовању линијског саобраћаја
 • пословима регулисања и безбедности саобраћаја
 • мерење и анализа карактеристика возног парка
 • рад у органима безбедности саобраћаја
 • планирање распореда рада механизације и особља
 • послови увиђења саобраћајне незгоде
 • шпедитерски послови

Програмом је обухваћена обука за Б категорију и бесплатно полагање возачког испита.

Након завршетка овог образовног профила имате могућност запослења у саобраћајним предузевима, полицији, општинама, предузећима за изградњу путева, организацијама које се баве техничким прегледом возила, одржавање техничке исправности возила, котролисање документације, послови представништва, заступања и осигурања возног парка, реглисање возног парка, контрола безбедности саобраћаја, послови отправника аутобуса и израда реда вожње, послови у предузећима комуналних делатости, у туристичким агенцијама, у организацији такси службе и ауто школа итд.