Смерови

 • Штампа

Ванредно школовање представља могућност да наставите прекинуто школовање или да похађате комплетну средњу школу уколико то никад нисте.

Упис у први разред се врши конкурсом за упис у јунском року са редовним ученицима по процедури коју прописује Министарство просвете и објављује га путем јавних медија.

Потребна документа:

 • Сведочанство 8. разреда основне школе
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Лекарско уверење за упис у школу

Преквалификација

Преквалификација је начин да промените занимање. Можете се уписати у току целе школске године док се не попуне сва слободна места за одређене профиле, а чији број прописује Министарство просвете.

Потребна документа:

 • Сведочанствa претходног образовног профила (I, II, III, IV разред)
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Диплома матурског или завршног испита

Доквалификација

Доквалификација - уколико имате завршену тргодишњу школу, а желите да завршите и четворогодишњу. Можете се уписати у току целе школске године док се не попуне сва слободна места за одређене профиле, а чији број прописује Министарство просвете.

Потребна документа:

 • Сведочанствa претходног образовног профила (I, II, III, IV разред)
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Диплома завршног испита

Специјализација

Специјализација - уколико желите да стекнете бивше звање петог степена. Можете се уписати у току целе школске године док се не попуне сва слободна места за одређене профиле, а чији број прописује Министарство просвете.

Потребна документа:

 • Сведочанствa претходног образовног профила (I, II, III, IV разред)
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Диплома завршног испита
 • Лекарско уверење за упис у школу
 • Потврда радне организације о минимално 2 године радног искуства у одговарајућем занимању

Техничка школа „15.мај“ нуди вам могућност наставка школовања(преквалификацију, доквалификацију или специјализацију) за следећа подручја рада:

 • машинство и обрада метала
 • електротехника
 • саобраћај
 • текстилство и кожарство

 

Назив подручја рада

Назив образовног профила

Преквалификација

Доквалификација

Специјализација

МАШИНСТВО И

ОБРАДА МЕТАЛА

Аутомеханичар

 

5

-

5

Маш. тех. за компјутерско констуисање

 

-

10

-

Машински техничар моторних возила

5

15

-

Инсталатер грејне и расхладне технике

-

-

5

Механичар алатних машина-спец.

-

-

5

Металостругар-спец.

 

-

-

5

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Аутоелектричар

 

5

-

-

Електромонтер мрежа и постројења

25

-

-

Електроинсталатер

 

5

-

-

Елек.енергетичар мрежа и постројења

-

-

15

Елек.енергетичар за ел.инсталације

-

-

5

Електротехничар аутоматике

-

15

-

Електротехничар рачунара

5

-

-

САОБРАЋАЈ

Возач моторних возила

15

-

-

Возач моторног возила-спец.

-

-

5

Возач моторних возила-инструктор

-

-

15

ТЕКСИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Текстилни техничар

-

5

-