Октобар – месец борбе против трговине људима

  • Штампа

У оквиру Октобра – месеца борбе против трговине људима, Одсек за странце, сузбијање илегалних миграција и трговине људима Полицијске управе Прокупље реализовали су предавање у нашој школи  у циљу подизања нивоа свести ученика о проблему трговине људима као облику модерног ропства. Према подацима којима се располаже, сваке године хиљаде мушкараца, жена и деце падну у руке трговаца људима и подвргавају се разноврсним облицима злостављања и искоришћавања.


Особе женског пола су најчешћа мета трговаца људима али у последње време су то све чешће и мушкарци који се радно експлоатишу. Трговац људима,  може бити било ко али су то обично особе у које жртва има поверења пре свега сродници и блиски пријатељи и познаници. Узроци због којих неко постаје жртва трговине људима су различити али у основни је најчешће сиромаштво.

Особа која је жртва трговине људима мора да буде у систему контроле, а њихови видови су: дужничко ропство, изолација и одузимање документације и психичко мучење.