Почело реновирање школе

  • Штампа

Ученици и наставници Техничке школе ускоро ће добити боље услове за учење и рад. У понедељак 10.новембра  почело је реновирање . Министарство просвете одобрило је средства за потпуну обнову свих зидова у приземљу школе. Глетовање и кречење учионица предвиђено је такође за библиотеку и зграду у којој су смештени кабинети и лабораторије, као и за ходник спрата школе. Такође, процес реновирања обухвата и набавку новог школског намештаја. Надлежно министарство обезбедило је средства за опремање свих пет учионица у приземљу новим ђачким клупама, столицама и катедрама.

Предвиђено је да започети радови буду завршени најкасније до 15.децембра.