Наставно особље

  • Штампа

Наша школа се може похвалити младим, стручним и модерним наставним кадром.

Сви од реда су уско специјализовани за посао који обављају, усавршавају се и уводе иновације у наставу.

Тренутно је у настави запослено 69 наставника из разних области, који међусобно сарађују и употпуњују се.

Циљ свих је да се створи модерна, стручна и савремена школа, која ће у потпуности одговорити свим захтевима ученика и појачати васпитни и образовни рад.

 

Презиме и име

радно место

обим

рад -у другој школи

 
 

1.    

Станојевић Снежана

професор

38,88%

44,45%

 

2.    

Станковић Татјана

професор

100%

 

 

3.    

Рогановић Биљана

професор

100%

 

 

4.    

Милојевић Снежана

професор

100%

 

 

5.    

Трајковић Слађана

професор

44,44%

55,56%

 

6.    

Крстић  Миодраг

професор

100%

 

 

7.    

Семаљевић С.Снежана  

професор

11,11%

88,89%

 

8.    

Светлана Станковић

професор

100%

 

 

9.    

 Денић Даница

професор

60%

40%

 

10.   

Мартиновић Јелена

професор

10%

90%

 

11.   

Павловић Илинка

професор

100%

 

 

12.   

Лазић Драгана

професор

45%

55%

 

13.   

Милошевић Марија

професор

10%

 

 

14.   

Тамбурић Даниела

професор

45%

55%

 

15.   

Дробњак Валентина

професор

55%

45%

 

16.   

Вукајловић Гордана

професор

100%

 

 

17.   

Ђорђевић Ана

професор

20%

80%

 

18.   

Стојадиновић Биљана

професор

50%

50%

 

19.   

Ђоковић Драгана

професор

100%

 

 

20.   

Стојановић Дијана

професор

30%

70%

 

21.   

Костић Хелена

професор

100%

 

 

22.   

Јоковић Весна

професор

5%

95%

 

23.   

Николић Драган

професор

100%

 

 

24.   

Цветановић Славиша

професор

100%

 

 

25.   

Ранђеловић Даница

професор

25%

65%

 

26.   

Северовић Златко

професор

60%

 

 

27.   

Јовановић Драган

професор

100%

 

 

28.   

Спасић Иван

професор

100%

 

 

29.   

Марковић Иван

професор

100%

 

 

30.   

Милићевић-Динић Драгана

професор

100%

 

 

31.   

Милојевић Саша

професор

100%

 

 

32.   

Ристић Биљана

професор

30%

50%

 

33.   

Ратковић Зоран

професор

100%

 

 

34.   

Алексић Светлана

професор

100%

 

 

35.   

Нешић Марина

професор

100%

 

 

36.   

Лазовић Дејан

професор

100%

 

 

37.   

Ђуровић Миодраг

професор

100%

 

 

38.   

Перић Божидар

професор

75%

 

 

39.   

Ђорђевић Јаблан

професор

100%

 

 

40.   

Кутлашић Наташа

професор

10%

90%

 

41.   

Ђорђевић Љубиша

професор

65%

 

 

42.   

Радисављевић Миодраг

професор

70%

30%

 

43.   

Ђорђевић Дејан

професор

100%

 

 

44.   

Joвановић Душан

професор

100%

 

 

45.   

Ђурић Братислав

професор

100%

 

 

46.   

Сузана Копривица

професор

100%

 

 

47.   

Цекић Небојша

инструктор

100%

 

 

48.   

Стојановић Ненад

инструктор

100%

 

 

49.   

Благојевић Гојко

наст.пр.наст.

100%

 

 

50.   

Марковић Душан

наст. праксе

100%

 

 

51.   

Лазовић Дејан

професор

100%

 

 

52.   

Јовић Миле

професор

100%

 

 

53.   

Благојевић Младен

професор

100%

 

 

54.   

Благојевић Милица

професор

100%

 

 

55.   

Стојановић Милена

професор

33,33%

66,67%

 

56.   

Ђокић Милош

професор

35%

 

 

57.   

Ераковић Никола

професор

30%

 

 

58.   

Страхинић Љубиша

професор

100%

 

 

59.   

Милена Цекић

професор

30%

 

 

60.   

Јовић Срђан 

професор

100%

 

 

61.   

Андрић Александра

професор

50%

 

 

62.   

Благојевић Владан

професор

100%

 

 

63.   

Ловић Младен

професор

100%

 

 

64.   

Радоичић Марко

професор

10%

90%

 

65.   

Нешовић Мирјана

професор

40%

60%

 

66.   

Мијалковић Душан

професор

20%

80%

 

67.   

Ристић Горан

професор

10%

90%

 

68.   

Ристић Марија

професор

30%

70%

 

69.   

Крстић Новица

професор

10%

90%